Vil du være med å presse opp prisen på norsk villaks?

Da er et samarbeid med oss et godt utgangspunkt!

Vi er fast bestemt på at villaksen ikke får den oppmerksomheten og kiloprisen den fortjener. Bak hvert kg villaks ligger det hardt arbeid og mye tid. 

Den norske villaksen har et enormt potensiale. Ingen annen fisk er så vakker, sprek og beundret som laksen vår.

Dessverre er det ikke vanlig å finne norsk villaks på fiskemarkeder eller fiskebutikker nedover i Europa. Dette vil jeg gjøre noe med.

I den forbindelse trenger vi din hjelp. Jeg er avhengig av å ha et råstoff som jeg kan promotere. Kunne du tenke deg å selge noe av fangsten din til dette prosjektet? I så fall vil du være med på å presse opp prisene på villaks, noe som er svært gunstig for deg som fisker!

Sammen skal vi klare å få prisen opp på det nivået den fortjener. Vi må ikke gi bort laksen.

Prisene gjelder sløyd fisk.


Slik går du fram for å selge laks:

  - Send en epost til : post@norsemanseafood.no, 
  eller eventuelt send melding/ring på: 918 03 867. 

Inkluder navnet ditt og hvor du holder til. Så vil vi ta kontakt med deg og overlevere litt praktisk info. 


Praktisk info: 


Når kontakten mellom oss og deg er opprettet og sesongen nærmer seg vil vi komme til deg og overlevere et større oppbevaringskar med is som skal benyttes til nedkjøling og oppbevaring av fisken. 

Straks laksen er i båten må den bløgges og blø ut i vann. Det er viktig at laksen får blø skikkelig ut og holdes kjølig. Når du så kommer på land og har sløyd fisken, veier du den og legger den til kjøling i oppbevaringskaret med is. 

Når ditt fiske er over for uka kommer vi og henter laksen etter nærmere avtale. Du får så også en bekreftelse på utbetaling. Du får ny is som brukes til neste ukes fiske. 

Laksen fraktes så til våre produksjonslokaler hvor den blir kontrollveid, pakket og iset ned. 

Laksen sendes så med fly fra Alta Lufthavn, og til det norske eller det europeiske markedet. 

For å holde laksen ferskest mulig ønskes det å kjøpe fisk som er fanget de to siste fiskedagene. 

Vi henter over hele Finnmark og Nordtroms. Laksepriser 2021
  • 1-3kg 128,-/kg
  • 3-6kg 168,-/kg
  • 6-10kg 195,-/kg
  • 10-13kg 202,-/kg
  • 13+ 182,-/kg